Onderzoek met geslachtscellen en/of (rest)embryo's en de foetus

Wetenschappelijk onderzoek met embryo’s, en met geslachtscellen waarbij embryo’s tot stand worden gebracht, valt onder de Embryowet en wordt getoetst door de CCMO. Wetenschappelijk onderzoek met geslachtscellen waarbij geen embryo’s tot stand worden gebracht en waarbij de geslachtscellen speciaal voor het onderzoek ter beschikking moeten worden gebracht, valt onder het toetsingsregime van de WMO. Toetsing van dit type onderzoek is krachtens het Besluit Centrale Beoordeling (BCB) ook voorbehouden aan de CCMO.

Protocollen voor wetenschappelijk onderzoek met geslachtscellen die overblijven na een ivf- of KI-behandeling, hoeven niet te worden getoetst onder de WMO of de Embryowet.

De Embryowet verplicht instellingen waar buiten het lichaam embryo’s tot stand worden gebracht een protocol vast te stellen betreffende handelingen met geslachtscellen en embryo’s (art 2).

Ook de beoordeling van onderzoek bij de foetus valt onder de Embryowet. Niet-invasief observationeel onderzoek bij de foetus wordt getoetst door een erkende METC. De toetsing van invasief observationeel onderzoek bij de foetus of onderzoek waarbij de toestand van de foetus opzettelijk wordt gewijzigd (interventieonderzoek), is voorbehouden aan de CCMO.