Toetsingskader

De NVMETC en de CCMO hebben een toetsingskader Toetsing van onderzoek met minderjarige proefpersonen opgesteld voor de beoordeling van onderzoek met minderjarige proefpersonen. Hierin zijn ook de criteria voor de beoordeling van niet-therapeutisch onderzoek nader uitgewerkt.