Niet-WMO-geneesmiddelenonderzoek

Geneesmiddelenonderzoek dat niet onder de reikwijdte van de WMO valt en dat geïnitieerd en/of gefinancierd wordt door farmaceutische bedrijven (waarbij invloed uitgeoefend kan worden op de inhoud en/of uitvoering van het onderzoek), moet vooraf worden getoetst volgens het toetsingskader voor niet-WMO-geneesmiddelenonderzoek. Informatie over het toetsingskader en de toetsingsprocedure is te vinden op de website nWMO-studies van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF).  Niet-interventionele veiligheidsstudies op verzoek van een Europese registratieautoriteit zijn uitgezonderd van het DCRF-toetsingskader.