Geneesmiddelenonderzoek: Vrijwillige Harmonisatie Procedure (VHP)

De Vrijwillige Harmonisation Procedure (VHP) is een gecoördineerde voorscreening van multinationaal geneesmiddelenonderzoek door bevoegde instanties van verschillende Europese lidstaten. Het doel is om voorafgaand aan de officiële indiening ernstige tekortkomingen te signaleren die kunnen leiden tot afwijzing van het onderzoek.

De VHP gaat vooraf aan de officiële indiening van het gehele onderzoeksdossier bij een erkende METC en de bevoegde instantie. Als Nederland deelneemt aan de VHP is de toetsende ethische commissie altijd betrokken in de beoordeling. Er is dan dus altijd sprake van een VHP-plus, zie voor verdere details de website van de Clinical Trial Facilitation Group. Op dit moment heeft de VHP-indiening geen formele status: de VHP is een informele procedure zonder officieel besluit. De indiener kan er zodoende geen rechten aan ontlenen. De officiële beoordeling door de erkende METC of CCMO die volgt na de VHP-beoordeling kan bovendien op punten afwijken.

Sinds januari 2017 heeft Nederland in voorbereiding op de komende Verordening EU 536/2014 de deelname aan de VHP verder uitgebreid. Naast de CCMO nemen de volgende twaalf METC’s deel aan de VHP: de acht METC’s van de universitair medische centra in Nederland (METC AMC, CMO regio Arnhem-Nijmegen, METC Erasmus MC, CME LUMC, METC MUMC, METC UMCG, METC UMC Utrecht, METC VUmc), de METC van de stichting BEBO, de MEC-U, de METC van het AVL, en de METC Brabant.

Nederland kan deelnemen aan de VHP als bij indiening bekend is welke toetsingscommissie het onderzoeksdossier gaat beoordelen in Nederland. Voor studies met celtherapie en gentherapieproducten, ongeregistreerde vaccins, oligonucleotiden, RNA-interferentieproducten en niet-therapeutisch geneesmiddelenonderzoek met minderjarige en/of wilsonbekwame proefpersonen is de CCMO de toetsende commissie. Voor al het overige geneesmiddelenonderzoek moet de indiener in de aanbiedingsbrief vermelden welke METC het onderzoek gaat beoordelen. Indien dit niet één van de twaalf deelnemende METC’s is zal Nederland voor dat onderzoek dus niet participeren in de VHP.

De VHP-beoordeling wordt tevens gebruikt als pilot om als toetsingscommissie ervaring op te doen met een beoordeling zoals die grotendeels onder de EU-verordening voor klinisch geneesmiddelenonderzoek 536/2014 zal plaatsvinden. De deelnemende toetsingscommissies zullen in het kader daarvan tijdens de pilot hun beoordelingen met elkaar bespreken. Dat betekent dat een aantal VHP-dossiers worden gedeeld met de twaalf METC’s die meedoen aan de pilot.

Alle VHP-dossiers worden vertrouwelijk behandeld. De geheimhoudingsplicht die geldt voor alle leden van een erkende METC’s en de CCMO, is onverkort van kracht.

Zie voor meer informatie en het indienen van een onderzoeksdossier voor deelname aan de VHP het Guidance-document van de CTFG.