Verlenging verklaring van geen bezwaar

Indien u de geldigheidstermijn van de verklaring van geen bezwaar wilt verlengen, kunt u hiervoor per e-mail, Eudralink of cd-rom een aanvraag indienen bij de bevoegde instantie, met daarbij updates van documenten uit sectie D (productinformatie) van het standaardonderzoeksdossier.