Primaire indiening bij de bevoegde instantie

De set in te dienen documenten (het dossier) voor de bevoegde instantie is gelijk aan die voor indiening bij de toetsende commissie. Zie hiervoor het standaardonderzoeksdossier. Hierin vindt u ook informatie specifiek voor geneesmiddelenonderzoek.