Beoordelingstermijnen bevoegde instantie

De beoordelingstermijn begint te lopen op de dag nadat de bevoegde instantie de complete aanvraag heeft ontvangen. De bevoegde instantie verstuurt geen ontvangstbevestiging.

De bevoegde instantie heeft na ontvangst van het complete dossier 14 dagen voor het eventueel kenbaar maken van gemotiveerde bezwaren. Zij doet dit per post. Heeft de bevoegde instantie geen bezwaar, dan ontvangt u hierover een e-mail. De e-mail wordt verstuurd naar de in ToetsingOnline geregistreerde gebruiker voor het betreffende dossier.

De aanvrager kan tegen ‘gemotiveerde bezwaren’ binnen 6 weken bezwaar aantekenen bij de bevoegde instantie. Op een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar bij de bevoegde instantie is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van toepassing.

De bevoegde instantie heeft na ontvangst een termijn van 35 dagen voor de afhandeling van substantiële amendementen.