Naakt DNA / (m)RNA

Naakt DNA en (m)RNA voldoen niet geheel aan de definitie in het Besluit Centrale Beoordeling (BCB). Het gaat hier echter wel om middelen die recombinant nucleïnezuur bevatten. Voor onderzoek naar deze producten is de CCMO dan ook de aangewezen toetsingscommissie.

Naakt DNA (DNA-vaccins / DNA-plasmides)

Voor onderzoek naar naakt DNA (DNA-vaccins / DNA-plasmides), zowel van biologische als synthetische oorsprong, als ook analogen met chemische modificatie om de stabiliteit of targeting naar bepaalde weefsels te verhogen, is de CCMO de aangewezen toetsingscommissie. De CCMO beoordeelt ook onderzoek naar DNA-vaccins gericht tegen infectieziekten.

Producten met naakt DNA worden op een andere wijze dan via een (virale) vector toegediend, bijvoorbeeld via injectie of tatoeage, met of zonder toedieningsfomulering zoals nanodeeltjes, chemische polymeren (bijvoorbeeld polyethylenimine), lipofiele verbindingen, et cetera.

De CCMO beschouwt producten met naakt DNA niet als ggo, maar voor onderzoek naar deze producten is wel een vergunningaanvraag voor introductie in het milieu nodig.

Naakt (m)RNA (RNA-vaccins)

Voor onderzoek naar naakt (m)RNA (RNA-vaccins), zowel van biologische als synthetische oorsprong als ook analogen met chemische modificatie om de stabiliteit of targeting naar bepaalde weefsels te verhogen, is de CCMO de aangewezen toetsingscommissie. De CCMO beoordeelt ook onderzoek naar (m)RNA-vaccins gericht tegen infectieziekten.

Producten met naakt (m)RNA worden op een andere wijze dan via een (virale) vector toegediend, bijvoorbeeld via injectie of tatoeage, met of zonder toedieningsfomulering zoals nanodeeltjes, chemische polymeren (bijvoorbeeld polyethylenimine), lipofiele verbindingen, et cetera.

Voor onderzoek naar producten met (m)RNA is voor zover bekend geen vergunningaanvraag voor introductie in het milieu nodig. Bij twijfel kunt u contact opnemen met het Loket Gentherapie.