CRISPR-CAS

In deze categorie vallen alle producten die via CRISPR-CAS of afgeleiden hiervan aangewend worden om het genoom te modificeren, de expressie van DNA-sequenties te reguleren of de stabiliteit/translatie van RNA-moleculen te reguleren (zowel ex vivo als in vivo). Ook ‘base-editors’ vallen in deze categorie.

Meer informatie over wet- en regelgeving voor onderzoek met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) vindt u op de website van het Loket Gentherapie.