Overige celtherapie ‘producten’

Er bestaan ook celtherapie ‘producten’ die niet voldoen aan de definitie van een ATMP. Voor wetenschappelijk onderzoek gericht op de ontwikkeling van celtherapie, met een ‘product’ dat niet voldoet aan de definitie van een ATMP, is de CCMO ook de aangewezen toetsingscommissie. De CCMO interpreteert celtherapie als therapie met kernhoudende cellen. Onderzoek naar deze ‘producten’ wordt niet gezien als geneesmiddelenonderzoek.

Voorbeelden van overige celtherapie ‘producten’ zijn:

  • (Stam)cellen uit beenmerg of uit navelstrengbloed (voor stamceltransplantatie) (indien niet voldaan wordt aan de definitie van een ATMP);
  • Witte bloedcellen uit bloed na bijvoorbeeld stamcelmobilisatie of voor een donor lymfocyteninfusie (indien niet voldaan wordt aan de definitie van een ATMP);
  • Celhoudende weefsels of celhoudende weefselfracties, zoals de Stromale Vasculaire Fractie (SVF), die niet voldoen aan de definitie van een ATMP, en ook niet bedoeld zijn voor ‘reguliere’ transplantatie.