Tijdens en na het onderzoek: melden bij de IGJ (tot 1 oktober 2020)

De verrichter van klinisch onderzoek met een medisch hulpmiddel, voor zover het niet-CE-gemarkeerde medische hulpmiddelen of CE-gemarkeerde medische hulpmiddelen betreft waarbij een nieuwe indicatie wordt onderzocht, is verplicht tot het melden van SAE’s en de beëindiging van een klinisch onderzoek bij de IGJ. Meer informatie hierover staat op de website van de inspectie. Vanaf 1 oktober 2020 ligt deze taak bij de CCMO.