Therapeutisch/niet-therapeutisch

Therapeutisch onderzoek met wilsonbekwame proefpersonen dient u ter beoordeling voor te leggen aan een erkende METC. Zie ook de CCMO-notitie Therapeutisch versus niet-therapeutisch onderzoek.

Bij geneesmiddelenonderzoek geldt grofweg:

  • fase-I-onderzoek is niet-therapeutisch;
  • fase-II-, -III- en fase-IV-onderzoek zijn therapeutisch.