Observationeel versus interventieonderzoek

Ook niet-therapeutisch observationeel onderzoek met wilsonbekwame proefpersonen dient u ter beoordeling voor te leggen aan een erkende METC. Onder opgaaf van redenen kan een erkende METC de beoordeling van een voorstel voor niet-therapeutisch observationeel onderzoek met wilsonbekwame proefpersonen overdragen aan de CCMO. Doet zij dit, dan licht de METC de indiener hierover in.

Interventieonderzoek

Bij interventieonderzoek wijzigt de onderzoeker opzettelijk condities, om zo tot uitspraken te komen over de gevolgen van de interventie. Niet-therapeutisch interventieonderzoek met wilsonbekwame proefpersonen dient u ter beoordeling voor te leggen aan de CCMO.

Observationeel onderzoek

Bij observationeel onderzoek wil de onderzoeker de bestaande situatie niet veranderen, maar enkel beschrijven en vastleggen. Voorbeelden hiervan zijn patiënt-controleonderzoek, transversaal (=dwarsdoorsnede) onderzoek en cohortonderzoek. Belastings- en inspanningstesten als onderdeel van een observationele studie beschouwt de CCMO als niet-therapeutische interventies. Deze studies dienen daarom ook ter beoordeling aan de CCMO te worden voorgelegd.