Onderzoek bij proefpersonen jonger dan 16 jaar

Proefpersonen die jonger zijn dan 16 jaar kunnen zelf geen rechtsgeldige toestemming geven voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. De WMO hanteert bij onderzoek met deze proefpersonen het principe ‘nee-tenzij’. Wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen in deze leeftijdscategorie is in principe verboden.

Dit verbod is niet van toepassing op:

  1. Onderzoek dat de proefpersoon zelf ten goede kan komen (therapeutisch),
  2. Niet-therapeutisch onderzoek dat niet anders dan met die groep personen kan worden uitgevoerd (groepsgebonden). Bij niet-therapeutisch groepsgebonden onderzoek geldt de eis dat de risico’s en belasting minimaal moeten zijn in vergelijking met de standaardbehandeling van de proefpersoon. Als er geen standaardbehandeling is moet er worden gekeken naar de aard en de ernst van de aandoening van de proefpersoon.