Zittingstermijnen

Benoeming en maximale termijnen voor nieuwe en zittende leden van erkende METC's

Leden van een erkende METC kunnen voor maximaal vier jaar worden benoemd. Herbenoeming kan hoogstens tweemaal plaatsvinden. De totale maximale zittingstermijn is zodoende twaalf jaar.

Voor (plaatsvervangend) leden die op 1 juli 2012 zitting hadden in een erkende METC, is de zittingstermijn van vier jaar op deze datum gestart. Voordat de eventuele tweede termijn op 1 juli 2016 aanvangt, bekijkt de CCMO of deze leden aan de op dat moment geldende deskundigheidseisen voldoen. Na goedkeuring door de CCMO vindt herbenoeming plaats door de instellingsleiding.