VU medisch centrum

Contactgegevens

Mw dr C Licht
BS7, kamer H-565
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
020 4448003
metc@vumc.nl
website

Werkkring

De METC toetst onderzoeksprotocollen aangaande:

  • Voorgenomen medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (mono- en multicenter) dat onder leiding staat of mede onder leiding staat of wordt uitgevoerd door personen die werkzaam zijn voor het Vrije Universiteit medisch centrum en/of ACTA of de Vrije Universiteit;
  • Voorgenomen medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (mono- en multicenter) dat onder leiding staat of mede onder leiding staat of wordt uitgevoerd door personen die werkzaam zijn voor een andere instelling, voorzover daarover door de raad van bestuur van het VUmc afspraken zijn gemaakt.

Tarieven

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 0 € 0 € 0
Industrie € 3.500 € 4.000 € 500
Extern (overig) € 3.000 € 3.500 € 250

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Bet, dr PM klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker plv klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Boer, mw prof dr C geen (voorzitter) lid biomedicus
Brakel, mw mr LF jurist lid jurist medische zaken
Bremmer, mw dr MA arts lid psychiater
Buter, dr J arts plv internist-oncoloog
Drukarch, dr B geen lid universitair hoofddocent anatomie en neurowetenschappen
Faes, dr ir ing TJC geen plv universitair hoofddocent fysica en medische technologie
Finken, dr MJJ arts / kinderarts (vicevoorzitter) plv kinderendocrinoloog
Forouzanfar, prof dr T arts lid chirurg
Grimbergen, dr ing MCM geen plv klinisch fysicus
Haarman, dr EG arts / kinderarts lid kinderlongarts
Hoksbergen, dr AWJ arts plv vaatchirurg
Janssens, dr MJPA ethicus lid medisch ethicus
Klein, dr M geen lid neuropsycholoog
Kouwenhoven, mw dr MCM arts plv neuroloog
Lagerweij, dr MD geen lid tandarts
Lee, mw dr JH van der methodoloog plv arts-epidemioloog
Lissenberg-Witte, mw dr BI methodoloog plv statistisch consultant
Müter, mw L proefpersonenlid plv groepsleerkracht / journalist
Nijman, mw G proefpersonenlid lid coach
Oosten, dr BW van arts lid neuroloog
Ossenkoppele, prof dr GJ arts lid internist-hematoloog
Terwee, mw dr CB methodoloog plv klinisch epidemioloog
Veldhuijzen, mw dr N methodoloog plv epidemioloog
Ven, dr ir PM van de methodoloog lid statisticus
Vianen, ing SW geen lid stralingsdeskundige
Widdershoven-Heerding, mw dr C ethicus plv ethicus
Wildenbeest, mw mr drs ME jurist plv jurist
Wilhelm, drs AJ klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker