METC Zuyderland-Zuyd

Contactgegevens

De heer mr F Stroom
Postbus 5500
6130 MB Sittard
088 459 01 29
metc@zuyderland.nl
website

Werkkring

Met inachtneming van haar bevoegdheden op grond van de WMO toetst de METC Z onderzoeksprotocollen aangaande de locaties van Zuyderland en locaties waar onderzoekers van de Zuyd Hogeschool actief zijn, waar medisch-wetenschappelijk onderzoek wordt geïmplementeerd; in wijdere zin omvat de kring instellingen van gezondheidszorg in Nederland.

Tarieven

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 0 € 0 € 0
Industrie € 3.250
  • 2-5 centra: € 3.800
  • >5 centra: € 4.400
  • toevoegen centrum: € 100
  • overige amendementen: € 500
Extern (overig) € 1.750 € 1.750 € 250

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Samenstelling METC

Naam WMO-discpline lid / plv Beroep
Essed, mw mr CL jurist lid jurist
Greve, dr JWM arts (voorzitter) lid chirurg
Hoopen, mw mr dr MM ten jurist plv universitair docent gezondheidsrecht
Kragten, dr JA arts lid cardioloog
Kruif, dr MD de arts lid
longarts
Moonen, dr RMJ kinderarts lid kinderarts-neonatoloog
Moser, mw dr A geen lid verpleegkundige / gezondheidswetenschapper
Simons, drs B ethicus lid geestelijk verzorger / docent ethiek
Snoek, drs J van der proefpersonenlid lid internist n.p.
Thijssen-Hanssen, mw drs EAHM proefpersonenlid plv gezondheidswetenschapper
Verwey, mw dr R geen plv verpleegkundige / docent / onderzoeker
Voogd, dr A methodoloog lid klinisch epidemioloog
Winkens, dr B methodoloog plv methodoloog / statisticus
Wong, dr RD ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog

Externe deskundigen

mw dr A van den Hout, GZ-psycholoog
dr W van Asten, klinisch fysicus