METC Zuidwest Holland

Contactgegevens

Mw mr MHHA Kirkels-Breukers
P/a  LUMC
Secretariaat CME
Postzone P5-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden
070 210 7680
metczwh@hagaziekenhuis.nl
website

Werkkring

Met inachtneming van haar bevoegdheden op grond van de WMO toetst de METC Zuidwest Holland onderzoeksprotocollen aangaande:

  • Wetenschappelijk onderzoek dat wordt geïnitieerd vanuit Reinier Haga Groep of Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo;
  • Wetenschappelijk onderzoek dat vanuit een andere instelling in Nederland wordt geïnitieerd;
  • Al het overige medisch-wetenschappelijk onderzoek waarop de WMO van toepassing is, en dat aan de commissie ter beoordeling wordt voorgelegd.

Tarieven

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 0 € 0 € 0
Industrie € 2.000 € 3.750 € 600
Extern (overig) € 2.000 € 3.750 € 600

De METC Zuidwest Holland berekent een IMPD-bijdrage van € 700.
Voor de bepaling van de WMO-plichtigheid van (al dan niet gesponsord) onderzoek van een niet-aangesloten instelling wordt € 600 in rekening gebracht. In het geval van een onderzoek van een aangesloten instelling is het bepalen van de WMO-plichtigheid gratis.

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Berg, mw dr MM van den kinderarts lid kinderarts
Brun, dr PPH Le ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Dennesen, dr PJW arts lid internist / intensivist
Gilhuis, dr HJ arts lid neuroloog
Hellemondt, mw mr dr RE van jurist plv gezondheidsjurist
Houtlosser, mw dr M ethicus plv ethicus
In 't Veld-de Bok, mw drs Y proefpersonenlid lid jurist
Jong, mw mr dr A de ethicus / jurist lid adviseur gezondheidsrecht en medische ethiek
Kliphuis, mw CC proefpersonenlid lid communicatieadviseur
Knufman, mw drs NMJ geen lid onderzoeksarts
Meer, dr P van der geen (voorzitter) lid cardioloog
Middelburg, dr RA methodoloog lid epidemioloog
Montfort, prof dr ir CAGM van methodoloog lid bijzonder hoogleraar biostatistiek
Nijs-Geelen, mw drs MWMS proefpersonenlid lid cateraar / ambtelijk secretaris ondernemingsraden / adviseur int. bedrijven
Peeters, dr AJ arts lid reumatoloog
Roobol-Bouts, mw prof dr MJ methodoloog lid epidemioloog
Ruissen, mw dr AM arts lid psychiater
Touwen, mw dr DP ethicus lid docent & onderzoeker medische ethiek
Wilms, dr EB ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog (voorzitter) lid ziekenhuisapotheker