METC Wageningen University

Contactgegevens

Wageningen Universiteit
Afdeling Humane Voeding
METC-WU secretariaat
t.a.v. mevr. dr. C. Dullemeijer
Gebouw Helix - kamer 1.063
Stippeneng 4
6708 WE Wageningen
0317 485 603
hne.metc@wur.nl
website

Werkkring

De METC WU toetst voor WU onderzoeksprotocollen aangaande voorgenomen wetenschappelijk onderzoek.

De METC WU toetst voor Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam, onderzoeksprotocollen die door het Unilever Health Institute te Vlaardingen worden aangeboden, aangaande voorgenomen wetenschappelijk onderzoek, voor zover dit onderzoek in Nederland wordt uitgevoerd en voor zover dit onderzoek niet reeds door een andere medisch-ethische toetsingscommissie wordt beoordeeld of beoordeeld zou moeten worden.

De METC WU kan een toetsingsopdracht aanvaarden met betrekking tot onderzoeksprotocollen aangaande voorgenomen wetenschappelijk onderzoek van:             

  • Stichting Wageningen Research (WR), gevestigd te Wageningen;
  • Stichting Top Institute Food and Nutrition (TiFN), gevestigd te Wageningen;
  • Nederlands Instituut voor Zuivel Onderzoek (NIZO), gevestigd te Ede;
  • Andere Nederlandse onderzoeksinstellingen.

Tarieven

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 1.000 € 1.000 € 350
Industrie € 2.000 € 2.000 € 750
Extern (overig) € 2.000 € 2.000 € 750

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Berg, dr H van den kinderarts lid kinderarts / klinisch farmacoloog
Bijker, dr JB arts lid anesthesioloog
Boshuizen, mw prof dr HC methodoloog lid statisticus
Hana, mr RF geen lid jurist
Hennekam, prof dr RCM kinderarts lid hoogleraar kindergeneeskunde en translationele genetica
Lelie, mw dr A proefpersonenlid lid filosoof / hovenier
Mathus-Vliegen, mw prof dr EMH arts (voorzitter) lid MDL-arts / emeritus hoogleraar klinische voeding
Ocké, mw dr MC methodoloog plv sr wetenschapper RIVM
Paridon-Boerrigter, mw mr PJF van jurist lid jurist
Scheer, mw dr LAM van der ethicus lid ethicus
Schipper, mw mr WJ jurist plv juridisch adviseur
Wierenga, dr PC geen lid ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog