METC VU medisch centrum

Contactgegevens

Mw. dr. C.M.M. (Carmilla) Licht
BS7, kamer H-443
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
020 4445585
metc@vumc.nl
website

Werkkring

De METC VUmc toetst onderzoeksprotocollen aangaande:

  • Voorgenomen medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (mono- en multicenter) dat onder leiding staat of mede onder leiding staat of wordt uitgevoerd door personen die werkzaam zijn voor het Vrije Universiteit medisch centrum en/of ACTA of de Vrije Universiteit;
  • Voorgenomen medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (mono- en multicenter) dat onder leiding staat of mede onder leiding staat of wordt uitgevoerd door personen die werkzaam zijn voor een andere instelling, voorzover daarover door de raad van bestuur van het VUmc afspraken zijn gemaakt.

Tarieven

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 0 € 0 € 0
Industrie € 3.500 € 4.000 € 500
Extern (overig) € 3.000 € 3.500 € 250

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Bet, dr PM klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker plv klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Buter, dr J arts plv internist-oncoloog
Drukarch, dr B geen lid universitair hoofddocent anatomie en neurowetenschappen
Faes, dr ir TJC deskundige medische hulpmiddelen lid biomedical engineer
Finken, dr MJJ arts / kinderarts (vicevoorzitter) plv kinderendocrinoloog
Forouzanfar, prof dr T arts lid chirurg
Grimbergen, dr ing MCM geen plv klinisch fysicus
Haarman, dr EG arts / kinderarts lid kinderlongarts
Hoksbergen, dr AWJ arts plv vaatchirurg
Idema, dr S arts lid neurochirurg
Janssens, dr MJPA ethicus lid medisch ethicus
Klein, dr M geen lid neuropsycholoog
Kranendonk, mw mr EJ jurist plv jurist
Lagerweij, dr MD geen lid tandarts
Lee, mw dr JH van der methodoloog plv arts-epidemioloog
Leusink, dr FKJ arts plv chirurg
Lissenberg-Witte, mw dr BI methodoloog plv statistisch consultant
Luijn, mw dr H van ethicus lid ethicus
Müter, mw L proefpersonenlid plv groepsleerkracht / journalist
Nijman, mw G proefpersonenlid lid coach
Ossenkoppele, prof dr GJ arts lid internist-hematoloog
Paping-Kool, mw mr W jurist plv jurist
Post, prof dr JAM van der arts (voorzitter) lid gynaecoloog
Rutte-Stiekema, mw HM geen plv stralingsdeskundige
Scheltens, prof dr Ph arts lid neuroloog
Terwee, mw dr CB methodoloog plv klinisch epidemioloog
Ven, dr ir PM van de methodoloog lid statisticus
Vies, mw prof dr SM van der geen lid biochemicus
Vijverberg, dr EGB arts plv neuroloog
Widdershoven-Heerding, mw dr C ethicus plv ethicus
Wildenbeest, mw mr drs ME jurist plv jurist
Wilhelm, drs AJ klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker