METC VU medisch centrum

Contactgegevens

Mw. dr. C.M.M. (Carmilla) Licht
BS7, kamer H-443
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
020 4445585
metc@vumc.nl
website

Werkkring

De METC VUmc toetst onderzoeksprotocollen aangaande:

  • Voorgenomen medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (mono- en multicenter) dat onder leiding staat of mede onder leiding staat of wordt uitgevoerd door personen die werkzaam zijn voor het Vrije Universiteit medisch centrum en/of ACTA of de Vrije Universiteit;
  • Voorgenomen medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (mono- en multicenter) dat onder leiding staat of mede onder leiding staat of wordt uitgevoerd door personen die werkzaam zijn voor een andere instelling, voorzover daarover door de raad van bestuur van het VUmc afspraken zijn gemaakt.

Tarieven

Let op! Voor de beoordeling van geneesmiddelenonderzoek (CTR) en klinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen (MDR artikel 62/74.2) gelden vanaf 31 januari 2022 landelijke tarieven.

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 0 € 0 € 0
Industrie € 3.500 € 4.000 € 500
Extern (overig) € 3.000 € 3.500 € 250

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Bet, dr PM klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker plv klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Buter, dr J arts plv internist-oncoloog
Drukarch, dr B geen lid universitair hoofddocent anatomie en neurowetenschappen
Eekelen, dr R van methodoloog lid methodoloog
Faes, dr ir TJC deskundige medische hulpmiddelen lid biomedical engineer
Finken, dr MJJ arts / kinderarts (vicevoorzitter) plv kinderendocrinoloog
Haarman, dr EG arts / kinderarts lid kinderlongarts
Heijer, M den arts lid internist-endocrinoloog
Hoven, mw prof dr MA van den  ethicus plv hoogleraar medische filosofie en ethiek
Idema, dr S arts lid neurochirurg
Janssens, dr MJPA ethicus lid medisch ethicus
Klein, dr M geen lid neuropsycholoog
Koninx, drs J proefpersonenlid lid gepensioneerd informatieanalist
Kranendonk, mw mr EJ jurist lid jurist
Lagerweij, dr MD geen lid tandarts
Lee, mw dr JH van der methodoloog plv arts-epidemioloog
Liefting, mw m geen plv stralingsdeskundige
Luijn, mw dr H van ethicus lid ethicus
Morrema, mw mr I jurist plv jurist
Müter, mw L proefpersonenlid plv groepsleerkracht / journalist
Paping-Kool, mw mr W jurist plv jurist
Post, prof dr JAM van der arts (voorzitter) lid gynaecoloog
Rutten, mw dr S arts lid psychiater
Rutte-Stiekema, mw HM geen plv stralingsdeskundige
Snoo-Trimp, mw dr JC de ethicus lid docent medische ethiek
Terwee, mw dr CB methodoloog plv klinisch epidemioloog
Vijverberg, dr EGB arts plv neuroloog
Wildenbeest, mw mr drs ME jurist plv jurist
Wilhelm, drs AJ klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Windt, mw mr T van der jurist plv advocaat arbeids- en gezondheidsrecht