METC Utrecht

Contactgegevens

Secretaris METC Utrecht
Postbus 85500
Huispostnr D01.343
3508 GA Utrecht
088 755 6376
metc@umcutrecht.nl
website

Werkkring

De medisch-ethische toetsingscommissie Utrecht is bevoegd onderzoeksdossiers te toetsen die vallen binnen de reikwijdte van de WMO. De kring waarvoor de METC Utrecht beoordelingen uitvoert, strekt zich uit over heel Nederland.

Tarieven

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 2.000 € 2.500 € 0
Industrie € 2.500* € 3.500* € 500*
Extern (overig) € 2.500 € 3.500 € 0

Voor de exacte tarieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van de METC.

* Voor gesponsord onderzoek worden eenmaal per jaar tevens € 250 abonnementskosten in rekening gebracht (voor de beoordeling van SAE's en SUSAR's, amendementen, veiligheidsinformatie en voortgangs- en eindrapportages).

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Baal, mw dr GCM van methodoloog lid biostatisticus
Baas, mw prof dr JMP geen lid universitair hoofddocent psychologische functieleer
Bakker, mw MF methodoloog lid epidemioloog/ assistent professor
Beishuizen, dr A kinderarts lid kinderarts
Bont, prof dr LJ arts / kinderarts (algemeen voorzitter, voorzitter kamer M) lid kinderarts
Cahn, mw prof dr W arts lid psychiater
Crijns, mw mr MRD jurist plv jurist
Damen, mw dr JAAG methodoloog lid epidemioloog / onderzoeker
Devriese, mw dr LA arts lid internist-oncoloog
Edema-Spaans, mw mr RH proefpersonenlid plv advocaat arbeidsrecht
Elias, dr SG methodoloog plv klinisch epidemioloog
Erpecum, dr KJ van arts lid MDL-arts
Es, dr MA van arts lid neuroloog
Franse, mw mr AM jurist plv jurist
Geijlswijk, mw dr IM van ziekenhuisapotheker plv ziekenhuisapotheker
Geuze, dr SG geen lid sr onderzoeker / neuropsycholoog
Goemans, mw dr BF geen lid kinderoncoloog
Graaf-Verhave, mw dr R van der ethicus lid ethicus
Groenendaal, dr F kinderarts (vicevoorzitter kamer M) lid kinderarts
Hanff, mw dr LM klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker plv hoofd van een ziekenhuisapotheek
Hart, mw dr HE arts lid huisarts
Hattum, mw dr ES van geen lid vaatchirurg
Jongsma, mw dr KR ethicus lid ethicus
Kanter, mw dr CTMM de klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Klipstein-Grobusch, mw dr K methodoloog plv epidemioloog
Knulst, prof dr AC arts lid dermatoloog
Kruyt, dr MC arts lid orthopedisch chirurg
Labree, mr JW proefpersonenlid lid
Lalmohamed, dr A klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Lier, mw mr HE van proefpersonenlid lid bedrijfsjurist
Linden, dr PD van der ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker
Lugt, JE van der geen lid kinderoncoloog
Monninkhof, mw dr EM methodoloog plv epidemioloog
Mulder, dr EJH geen plv bioloog
Noordmans, dr ir HJ geen lid klinisch fysicus
Putte, mw dr EM van de arts / kinderarts plv kinderarts
Reitsma, dr JB methodoloog lid arts-epidemioloog
Schobben, prof dr AFAM klinisch farmacoloog plv farmacoloog
Schuit, dr E methodoloog lid epidemioloog
Slieker, dr MG kinderarts lid kindercardioloog
Terhaard, prof dr CHJ arts lid radiotherapeut-oncoloog
Thiel, mw dr G van ethicus (voorzitter kamer D) lid ethicus
Tuinenburg, dr AE arts lid cardioloog
Uijtendaal, mw dr EV klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Uiterwaal, dr CSPM methodoloog lid epidemioloog
Vaart, mw KE van der geen lid staflid trial- en datacentrum / onderzoekscoördinator
Vaartjes, mw dr CH methodoloog lid universitair hoofddocent cardiovasculaire epidemiologie
Veen-Mudrikova, mw dr T van arts lid internist
Venekamp, dr RP arts lid huisarts
Verbout, mr AJ jurist lid jurist
Verhoeff, dr JJC arts lid radiotherapeut - oncoloog
Vermaas, mr AM jurist lid jurist
Wied, mw dr MA de geen lid psycholoog/ universitair docent
Wientjes, ir R geen lid klinisch fysicus
Wilting, mw dr I klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Zijlmans, mw mr AM proefpersonenlid lid jurist
Zwaan, prof dr CM kinderarts lid kinderarts
Zwan, prof dr A van der arts lid neurochirurg