METC Twente

METC Twente fuseert met MEC-U

In de periode van 1 april tot uiterlijk medio december 2019 zal de METC Twente geleidelijk fuseren met de Medical Research Ethics Committees United (MEC-U).

Sinds 1 april 2019 is het niet meer mogelijk om nieuwe onderzoeksdossiers ter beoordeling in te dienen bij de METC Twente. Onderzoekers van Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuisgroep Twente die voorheen onderzoeksdossiers ter beoordeling bij de METC Twente indienden, kunnen dat vanaf nu doen bij de MEC-U. Tot een nader te bepalen datum kunt u amendementen en meldingen tijdens en na het onderzoek nog indienen voor lopende studies die door de METC Twente zijn beoordeeld.

Raadpleeg de website van de METC Twente voor meer informatie en de actuele stand van zaken.

Contactgegevens

Mw drs RMM Bosschaart-Castermans
Locatie Ariënsplein
Postbus 50000
7500 KA Enschede
053 487 2046
metc@mst.nl
website

Werkkring

De commissie toetst, met inachtneming van haar bevoegdheden op grond van de WMO, onderzoeksprotocollen die zullen worden uitgevoerd in ziekenhuizen en/of andere onderzoekslocaties in Nederland.

Bij lokaal onderzoek door gelieerde instellingen (MST, Roessingh, UT en ZGT) betaalt de betreffende instelling de kosten. Let op: er kunnen lokale aanvullende eisen zijn.

Tarieven

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Industrie € 3.630 € 4.477 / € 6.050 € 605
Overig € 3.025 € 3.630 € 605

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Andriol, mr GHB jurist plv advocaat
Beishuizen, dr A arts lid intensivist
Berg - de Bakker, mw dr ir BI van den geen lid klinisch fysicus
Boenink, mw dr M ethicus lid ethicus
Chakhssi, dr F geen lid universitair docent psychologie, gezondheid en technologie / sr onderzoeker GGNet
Dalhuisen, mr P jurist lid ziekenhuisjurist
Derix, mw dr MMA geen lid klinisch (neuro)psycholoog
Doggen, mw dr CJM methodoloog lid epidemioloog
Duyts, mw AW geen lid verpleegkundig specialist
Grandjean, prof dr JG arts lid cardio-thoracaal chirurg
Groothuis-Oudshoorn, mw dr CGM methodoloog lid biostatisticus
Hekman, ir EEG geen lid biomedisch werktuigbouwkundige
Huis in 't Veld, mw dr MHA geen lid onderzoeker / bewegingswetenschapper
Hummel, mw dr TZ arts / kinderarts lid kinderarts
Jansen-Kosterink, mw dr S geen lid onderzoeker
Kottink-Hutten, mw dr AIR geen lid bewegingswetenschapper
Lankheet, mw dr AG ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Lekkerkerker, dr JFF klinisch farmacoloog (voorzitter) lid klinisch farmacoloog
Movig, dr KLL ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker
Nagel, mw dr JEL van der arts lid psychiater
Nijhuis, mw mr drs YM jurist lid gezondheidsjurist
Palen, prof dr JAM van der methodoloog (vicevoorzitter) lid klinisch epidemioloog / methodoloog
Rooij, mw dr LGM van arts / kinderarts lid kinderarts
Schreuder-Hoenkamp, mw mr MEF proefpersonenlid lid
Spijker, mw drs GJH proefpersonenlid lid associate lector
Tjepkema-Cloostermans, mw dr MC geen lid technisch geneeskundige neurologie
Valk, dr PDLPM van der arts lid longarts
Zee, mw dr B van der ethicus lid ethicus