METC Stichting Nederlands Kanker Instituut - Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Contactgegevens

Mw mr AC Bakker
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
020 5122857
metc@nki.nl

Werkkring

De METC AVL toetst medisch-wetenschappelijk onderzoek dat geheel of gedeeltelijk zal worden uitgevoerd in of met medewerking van (medewerkers van) het NKI-AVL, tenzij het onderzoek betreft dat conform artikel 2 van de WMO door de CCMO in eerste aanleg wordt beoordeeld.

Tarieven

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 0 € 0 € 0
Industrie € 4.000 € 4.000 € 800
Extern (overig) € 2.500 € 2.500 € 750

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Al-Mamgani, dr A arts lid radiotherapeut
Boer, dr JP de arts (vicevoorzitter) lid internist-oncoloog
Broek, dr D van den geen lid klinisch chemicus
Dezentjé, dr VO arts lid internist
Dieren, dr JM van arts lid MDL-arts
Geelen, mw drs CJ proefpersonenlid lid arbeids- en organisatiepsycholoog
Haas, dr RLM arts (voorzitter) plv radiotherapeut
Hendrikx, dr JJMA klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Heringa, mr drs JW jurist plv jurist / consultant
Huitema, dr ADR klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Jong, dr JP de ethicus plv ethicus
Koks, dr CHW ziekenhuisapotheker plv ziekenhuisapotheker
Luijn, mw dr HEM van ethicus lid ethicus
Moolen, mw A van der proefpersonenlid lid docent / auteur / onderzoeker
Morrema, mw mr I jurist lid advocaat
Noort, dr V van der methodoloog lid

statisticus

Rhijn, dr BWG van arts lid uroloog
Rijkhorst, EJ geen lid klinisch fysicus
Scholten, mw dr A arts plv arts radiotherapie en oncologie
Sinaasappel, dr M geen plv klinisch fysicus
Sonke, dr GS arts lid internist-oncoloog
Steeghs, mw dr N arts / klinisch farmacoloog lid internist-oncoloog / klinisch farmacoloog
Thienen, dr JV van arts lid internist-oncoloog
Wal, mw dr JE van der geen lid patholoog
Werkhoven, drs E van methodoloog plv statisticus
Windt, mw mr T van der jurist plv advocaat arbeids- en gezondheidsrecht