METC Slotervaartziekenhuis en Reade Amsterdam

Contactgegevens

Mw P Visser
p/a MC Slotervaart
Louwesweg 6
1066 EC Amsterdam
020 5124487
paula.visser@slz.nl

Werkkring

De METC toetst onderzoeksprotocollen aangaande:

  • Voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen dat onder de verantwoordelijkheid valt van medewerkers/medisch specialisten al dan niet vrijgevestigd binnen het Slotervaartziekenhuis en Reade;
  • Voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen dat niet onder de verantwoordelijkheid van medewerkers/medisch specialisten al dan niet vrijgevestigd van het Slotervaartziekenhuis en Reade valt, indien hiervoor toestemming is verleend door de Raad van Bestuur;
  • In het kader van in multicenterverband voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen dat zowel onder verantwoordelijkheid van medewerkers/medisch specialisten al dan niet vrijgevestigd werkzaam binnen het ziekenhuis/centrum valt als onder de verantwoordelijkheid van medewerkers in ziekenhuizen of onderzoekslocaties in heel Nederland.

Tarieven

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 500 € 500 € 0
Industrie € 3.500 € 3.500 € 0
Extern (overig) € 500 € 500 € 0

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Haan, mw WH de geen plv verpleegkundig specialist diabetes
Haase, mw mr NC jurist plv gezondheidsjurist
Haverkamp, dr D arts (voorzitter) lid orthopedisch chirurg
Huitema, prof dr ADR ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog plv ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Koks, dr CHW ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Luijn, mw dr H van ethicus lid ethicus
Nurmohamed, prof dr MT arts lid reumatoloog
Oosten, W van proefpersonenlid lid directeur onderwijs
Otten, dr JMMB arts lid internist
Scheer, mw dr LAM van der ethicus lid ethicus
Tinteren, dr ir H van methodoloog lid methodoloog / statisticus
Windt, mw mr T van der jurist lid advocaat
Wolbink, dr GJ arts lid reumatoloog