METC Slotervaartziekenhuis en Reade Amsterdam

Werkzaamheden METC Slotervaartziekenhuis en Reade per 1 februari 2019 beëindigd

Vanwege het faillissement van het MC Slotervaart op 25 oktober 2018, is het niet meer mogelijk om nieuwe studies voor toetsing bij de METC Slotervaartziekenhuis en Reade in te dienen.

In verband met de overdracht van lopende onderzoeksdossiers en de archivering van afgesloten onderzoek zal de METC in een beperkte samenstelling haar werkzaamheden afronden en deze op 1 februari 2019 definitief beëindigen.

Amendementen, SAE's/SUSAR's en rapportages worden in behandeling genomen totdat het betreffende onderzoeksdossier is overgedragen aan een andere METC (zulks in overleg met de indiener).

Voor vragen over lopende en gesloten studies kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris, mw. Paula Visser: paula.visser@slz.nl of 020 512 4487.

Voor overige vragen kunt u terecht bij de CCMO: 070 340 6700 of ccmo@ccmo.nl. De erkenning van de METC Slotervaartziekenhuis en Reade zal per 1 februari 2019 worden ingetrokken.

Contactgegevens

Mw P Visser
p/a MC Slotervaart
Louwesweg 6
1066 EC Amsterdam
020 5124487
paula.visser@slz.nl

Tarieven

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 500 € 500 € 0
Industrie € 3.500 € 3.500 € 0
Extern (overig) € 500 € 500 € 0

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Haan, mw WH de geen plv verpleegkundig specialist diabetes
Haase, mw mr NC jurist plv gezondheidsjurist
Haverkamp, dr D arts (voorzitter) lid orthopedisch chirurg
Huitema, prof dr ADR ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog plv ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Koks, dr CHW ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Luijn, mw dr H van ethicus lid ethicus
Nurmohamed, prof dr MT arts lid reumatoloog
Oosten, W van proefpersonenlid lid directeur onderwijs
Otten, dr JMMB arts lid internist
Scheer, mw dr LAM van der ethicus lid ethicus
Tinteren, dr ir H van methodoloog lid methodoloog / statisticus
Windt, mw mr T van der jurist lid advocaat
Wolbink, dr GJ arts lid reumatoloog