METC Oost-Nederland

Contactgegevens

METC Oost-Nederland
p/a Radboudumc, huispost 628, Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
024 361 3154
metcoost-en-cmo@radboudumc.nl
website

Werkkring

De METC Oost-Nederland geeft een oordeel over medisch-wetenschappelijk (mono- en multicenter) onderzoek dat onder leiding staat of mede onder leiding staat van ofwel wordt uitgevoerd of mede wordt uitgevoerd door personen die werkzaam zijn voor:

  • Radboudumc
  • CWZ
  • Rijnstate
  • SMK
  • Het Dorp
  • Roessingh
  • UT
  • Wageningen University (WU)
  • Wageningen Research (WR)
  • Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV)

Tarieven

Let op! Voor de beoordeling van geneesmiddelenonderzoek (CTR) en klinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen (MDR artikel 62/74.2) gelden vanaf 31 januari 2022 landelijke tarieven.

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 0 € 0 € 0
Industrie € 5.500 € 5.500 € 0
Extern (buiten de werkkring) € 2.500 € 2.500

€ 0

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Aarnoutse, dr RE ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker
Agt, mr dr FM van jurist lid jurist
Baerends, mw ir E deskundige medische hulpmiddelen lid klinisch fysicus
Bossmann, mw AJFH geen lid verpleegkundig specialist neurochirurgie
Boenink, mw prof dr M ethicus lid professor gezondheidsethiek
Bronkhorst, dr ir EM methodoloog lid biostatisticus
Brüggemann, dr RJM klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Bruns-Tijkorte, mw M geen lid research coördinator IC
Burger, prof dr DM klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid professor klinische farmacologie
Cornelissen, mw dr EAM kinderarts lid pediatrische nefroloog
Deinum, dr J arts (vicevoorzitter) lid internist
Donders, dr ART methodoloog lid biostatisticus / methodoloog
Erp, mw prof dr PH klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker plv klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Gelderblom, dr ir EC deskundige medische hulpmiddelen lid klinisch fysicus
Harmsen, drs WJM proefpersonenlid lid onderwijscoach
Heine, dr R ter ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Herwaarden, mw dr N van arts lid reumatoloog
Hofstede, mw dr HJM ter arts lid internist
Jans, mw V ethicus lid (bio)medisch ethisch onderzoeker en docent
Janse, mw dr AJ kinderarts lid kinderarts / klinisch epidemioloog
Jansen-Kosterink, mw SM geen lid onderzoeker
Jansman, dr FGA ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Jonker, mw dr MA methodoloog lid biostatisticus
Kessels, mw HCP proefpersonenlid lid maatschappelijk werker
Keus, drs RB geen (vicevoorzitter) lid radiotherapeut / oncoloog
Kluivers, mw dr KB arts lid gynaecoloog
Koller, mw mr KWJ proefpersonenlid lid jurist / mediator / QA&RA manager
Koot, mw R geen lid AIOS endocrinologie
Kramers, dr C klinisch farmacoloog lid internist / farmacoloog
Loeffen, ir RJW deskundige medische hulpmiddelen lid biomedisch technoloog
Oerlemans, mw dr AJM ethicus lid ethicus
Olthuis, dr GJ ethicus lid universitair docent medische ethiek
Riet, dr ir J te deskundige medische hulpmiddelen lid klinisch fysicus
Rongen, prof dr GAPJM klinisch farmacoloog (voorzitter) lid in loondienst afdeling farmacologie - toxicologie en interne geneeskunde
Roukema, dr J arts / kinderarts  lid kinderarts / klinisch epidemioloog
Schouwenberg, dr BJJW klinisch farmacoloog lid internist-klinisch farmacoloog
Smeeing, dr DJP geen lid AIOS heelkunde
Stol, mw dr K kinderarts lid kinderarts, kinderinfectioloog en -immunoloog
Talma, mw mr R jurist lid jurist gezondheidsrecht
Tesser, mw mr FEAM jurist lid jurist gezondheidsrecht
Tobi, mw dr H methodoloog lid assistent professor onderzoeksmethodologie
Tromp, mw TN geen lid researchverpleegkundige
Vries, dr PJF de geen lid consultant voedingswetenschappen
Warlé, dr MC arts plv chirurg
Wierenga, dr PC geen lid ziekenhuisapotheker
Zanten, prof dr ARH arts lid internist - intensivist

Vaste adviseur

mw dr I Tendolkar, psychiater