METC Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Contactgegevens

Mw dr CL van der Wilt
Kamer G4-214
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
020 566 7389
mecamc@amsterdamumc.nl

Werkkring

Volgens het reglement van de commissie beoordeelt de METC AMC protocollen in het kader van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) voor afdelingen van het AMC maar ook voor:

 • aan het AMC-UvA gelieerde instellingen;
 • afdelingen van de Faculteit Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam (ACTA);
 • de GGD van de Gemeente Amsterdam;
 • het Nederlands Herseninstituut;
 • Dianet;
 • de St Sanquin bloedvoorziening;
 • het Koninklijk Instituut voor de Tropen;
 • de Koepel Behandelcentra Chronische Zieken;
 • het BovenIJ Ziekenhuis.

Tarieven

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
AMC

Afhankelijk van externe financiering:

 • < € 15.000: € 0
 • € 15.000 tot € 25.000: € 1.000
 • € 25.000 tot € 40.000: € 2.000
 • > € 40.000: € 2.500

Afhankelijk van externe financiering:

 • < € 15.000: € 0
 • € 15.000 tot € 25.000: € 1.000
 • € 25.000 tot € 40.000: € 2.000
 • > € 40.000: € 2.500
€ 0
Lokale onderzoeker*
 • eerste geldstroom:
  € 2.500
 • tweede geldstroom:
  € 3.000
 • derde geldstroom:
  € 3.000
 • vierde geldstroom:
  € 3.500
 • eerste geldstroom:
  € 2.500
 • tweede geldstroom:
  € 3.000
 • derde geldstroom:
  € 3.000
 • vierde geldstroom:
  € 3.500
€ 250
Industrie € 3.500 € 4.000 € 500
Extern (overig) € 3.000 € 3.500 € 250
Indiener Nieuw te beoordelen IMPD Beantwoording vraag
reikwijdte WMO
AMC € 2.000 € 0
Lokale onderzoeker* € 2.000 € 250
Industrie € 2.000 € 250
Extern (overig) € 2.000 € 250

* Verbonden aan (een van) de onder 'Werkkring' genoemde instellingen, behalve het AMC.

In geval de METC AMC voor haar beoordeling gebruik maakt van extern advies worden de kosten hiervan doorberekend.

Voor meer informatie over de tarieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van de METC AMC.

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Ammers, mw drs GHM van proefpersonenlid lid
Asscher, mw dr ECA ethicus lid universitair docent medische ethiek
Bartelink, mw dr IH ziekenhuisapotheker /
klinisch farmacoloog
lid ziekenhuisapotheker
Berg, dr H van den arts / kinderarts lid kinderarts-klinisch farmacoloog
Bet, dr PM ziekenhuisapotheker /
klinisch farmacoloog
plv ziekenhuisapotheker
Boermeester, mw prof dr MA arts lid chirurg
Bredenoord, prof dr AJ arts lid MDL-arts
Dijkgraaf, prof dr MGW methodoloog plv methodoloog
Dijkstra, mw JMM proefpersonenlid lid onderwijzeres
Gevers, prof mr dr JKM jurist plv emeritus hoogleraar
gezondheidsrecht
Groothoff, prof dr JW kinderarts plv kindernefroloog
Harder, dr ir JM den deskundige medische hulpmiddelen lid klinisch fysicus
Hazenberg, mw dr MD arts lid internist-hematoloog
Jong, dr JPh de ethicus plv ethicus
Jonkers, dr RE klinisch farmacoloog plv longarts / klinisch farmacoloog
Koelemay, dr MJW arts lid vaatchirurg
Kranendonk, mw mr EJ jurist lid jurist
Mathôt, prof dr RAA klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog /
ziekenhuisapotheker
Meer, dr JTM van der arts lid internist
Nederkoorn, dr PJ arts plv neuroloog
Paping-Kool, mw mr W jurist plv jurist medische zaken
Smout, prof dr AJPM arts plv MDL-arts
Spittuler, mw mr LM proefpersonenlid lid jurist
Stam, prof dr J geen lid neuroloog
Swinkels, prof dr JA geen (voorzitter) lid psychiater
Tan, dr HL arts lid cardioloog
Tijssen, prof dr JGP methodoloog lid klinisch epidemioloog
Westermann, mw dr AM arts lid internist-oncoloog
Willems, prof dr DL ethicus plv hoogleraar medische ethiek
Zwinderman, prof dr AH methodoloog lid biostatisticus / epidemioloog