METC Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Contactgegevens

Mw dr CL van der Wilt
Kamer TK0-270
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
020 566 7389
mecamc@amsterdamumc.nl

Werkkring

Volgens het reglement van de commissie beoordeelt de METC AMC protocollen in het kader van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) voor afdelingen van het AMC maar ook voor:

  • aan het AMC-UvA gelieerde instellingen;
  • afdelingen van de Faculteit Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam (ACTA);
  • de GGD van de Gemeente Amsterdam;
  • het Nederlands Herseninstituut;
  • Dianet;
  • de St Sanquin bloedvoorziening;
  • het Koninklijk Instituut voor de Tropen;
  • de Koepel Behandelcentra Chronische Zieken;
  • het BovenIJ Ziekenhuis.

Tarieven

Let op! Voor de beoordeling van geneesmiddelenonderzoek (CTR) en klinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen (MDR artikel 62/74.2) gelden vanaf 31 januari 2022 landelijke tarieven.

Primaire beoordeling Amendement

WMO onderzoek

N.B. dit is ongeacht verrichter of financiering

€ 4.000 € 500
Indiener Nieuw te beoordelen IMPD Beantwoording vraag
reikwijdte WMO
AMC € 2.000 € 0
Lokale onderzoeker* € 2.000 € 250
Industrie € 2.000 € 250
Extern (overig) € 2.000 € 250

* Verbonden aan (een van) de onder 'Werkkring' genoemde instellingen, behalve het AMC.

In geval de METC AMC voor haar beoordeling gebruik maakt van extern advies worden de kosten hiervan doorberekend.

Voor meer informatie over de tarieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van de METC AMC.

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Ammers, mw drs GHM van proefpersonenlid lid
Bartelink, mw dr IH ziekenhuisapotheker /
klinisch farmacoloog
lid ziekenhuisapotheker
Bet, dr PM ziekenhuisapotheker /
klinisch farmacoloog
plv ziekenhuisapotheker
Boermeester, mw prof dr MA arts lid chirurg
Bredenoord, prof dr AJ arts lid MDL-arts
Dijkgraaf, prof dr MGW methodoloog plv methodoloog
Groothoff, prof dr JW kinderarts plv kindernefroloog
Harder, dr ir JM den deskundige medische hulpmiddelen lid klinisch fysicus
Hazenberg, mw dr MD arts lid internist-hematoloog
Hoven, mw prof dr MA van den ethicus lid hoogleraar medische filosofie en ethiek
Janssens, dr MJPA ethicus plv universitair docent medische ethiek
Jong, dr JPh de ethicus plv ethicus
Jonkers, dr RE klinisch farmacoloog plv longarts / klinisch farmacoloog
Kranendonk, mw mr EJ jurist lid jurist
Maarle, mw dr MC van arts lid  klinisch geneticus
Mathôt, prof dr RAA klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog /
ziekenhuisapotheker
Meer, dr JTM van der arts lid internist
Moolen, mw A van der proefpersonenlid lid auteur, onderzoeker en docent
Nederkoorn, dr PJ arts plv neuroloog
Oude Booijink, JMJ MSc deskundige medische hulpmiddelen plv projectleider medische technologie
Paping-Kool, mw mr W jurist plv jurist medische zaken
Smout, prof dr AJPM arts plv MDL-arts
Snoo-Trimp, mw dr JC de ethicus plv ethicus en onderzoeker
Stam, prof dr J geen lid neuroloog
Swinkels, prof dr JA geen (voorzitter) lid psychiater
Tan, dr HL arts lid cardioloog
Tijssen, prof dr JGP methodoloog lid klinisch epidemioloog
Visser, mw drs G proefpersonenlid lid tekstschrijver
Weissenbruch, mw prof dr MM van arts / kinderarts lid kinderarts
Zwinderman, prof dr AH methodoloog lid biostatisticus / epidemioloog