MEC-U

Contactgegevens

Het secretariaat
Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein
088 320 8784
info@mec-u.nl
website

Werkkring

De MEC-U (Medical Research Ethics Committees United) is ontstaan uit de integratie van de VCMO (Nieuwegein) en de METC van het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven) op 1 januari 2015.

Per 1 juli 2018 is de MEC-U samengegaan met de Toetsingscommissie Wetenschappelijk Onderzoek Rotterdam e.o. (TWOR). Dossiers van lopende studies zijn overgenomen door de MEC-U.

De participerende instellingen van MEC-U zijn het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht-Nieuwegein, het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, het Diakonessenhuis te Utrecht-Zeist-Doorn, het Meander Medisch Centrum te Amersfoort-Baarn, het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam en het Maasstadziekenhuis te Rotterdam.

Met inachtneming van haar bevoegdheden op grond van de WMO toetst de commissie onderzoeksprotocollen aangaande:

  • voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen dat onder de verantwoordelijkheid van medewerkers werkzaam binnen de genoemde instellingen valt;
  • voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen dat onder de verantwoordelijkheid van medewerkers werkzaam buiten de genoemde instellingen valt;
  • in het kader van multicentertrials, voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen dat zowel onder verantwoordelijkheid van medewerkers werkzaam binnen de genoemde instellingen valt als onder de verantwoordelijkheid van medewerkers buiten de genoemde instellingen.

Tarieven

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 0 € 0 € 0
Industrie € 3.500 € 3.500
  • toevoegen centrum: € 150*
  • inhoudelijk amendement: € 500*
Extern (overig) € 1.500** € 1.500**
  • toevoegen centrum: € 75*
  • inhoudelijk amendement: € 250*

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

* Beide bedragen worden apart gefactureerd.

** Onderzoek ingediend door onderzoekers uit participerende centra, te weten het St. Antonius Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Meander Medisch Centrum of het Diakonessenhuis.

NB: indien de MEC-U niet over voldoende expertise beschikt om een ingediend onderzoeksvoorstel te beoordelen en zij een (of meerdere) extern deskundige(n) moet inhuren, worden de kosten hiervan doorbelast aan de indiener.

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Arends, ir AJ geen lid klinisch fysicus
Balemans, dr WAF kinderarts lid kinderarts-pulmonoloog
Beenackers-Coebergh, mw mr MGTA jurist lid jurist
Bergh, mw mr WAAM van den jurist plv jurist
Bregman, drs A proefpersonenlid plv sr accountmanager Bijzonder Beheer
Broeders-de Kok, mw drs DC proefpersonenlid lid zelfstandig ondernemer
Broek, dr MPH van den klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Budiharto, dr T arts lid radiotherapeut
Buijsen, prof mr dr MAJM ethicus lid hoogleraar gezondheidsrecht
Deenen, dr MJ klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Dries, ir WJF geen lid klinisch fysicus
Eussen, dr MLJM arts plv psychiater
Franssen, dr EJF klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Frequin, dr STFM arts lid neuroloog
Groeneweg, dr M kinderarts lid kinderarts
Groenink, mr drs BJ jurist lid jurist / juridisch manager
Grouls, dr RJE klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker (voorzitter) lid ziekenhuisapotheker
Habraken, J geen lid klinisch fysicus
Harmsze, mw dr AM ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker
Hoogen, G van den proefpersonenlid lid patiëntencontactpersoon
Houterman, mw drs S methodoloog lid methodoloog B
Hulst, mr EH jurist lid universitair docent gezondheidsrecht
Jans, dr JMNE proefpersonenlid lid docent ethiek
Janssen, mw dr MJA klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Kelder, dr JC methodoloog lid klinisch epidemioloog / arts
Kloeze, mw ir C geen lid klinisch fysicus
Laar, dr EFJ van de ethicus (vicevoorzitter) lid klinisch ethicus
Lagerburg, mw dr ir V geen lid klinisch fysicus
Lim, mw NSL proefpersonenlid lid medisch administrateur n.p.
Loth-Stevens, mw AEH proefpersonenlid lid verpleegkundige n.p.
Luijn, mw dr HEM van ethicus plv directeur NIOP
Nickel, drs PJ ethicus lid universitair docent
Noordzij, dr PG arts lid anesthesioloog
Ottovay, mw mr ZK jurist lid juridisch adviseur
Pasker-de Jong, mw dr PCM methodoloog lid stafadviseur /epidemioloog
Peeters, mw dr MYM klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Ramshorst, dr B van arts (voorzitter) lid chirurg
Ridder, mw dr MAJ de methodoloog plv statisticus
Santvoort, dr HC van arts lid gastrointestinaal chirurg
Scharnhorst, dr V geen lid klinisch chemicus
Schipper, mw mr WJ jurist lid jurist
Schonewille, dr WJ arts lid neuroloog
Sladek, dr ir REJ geen lid klinisch fysicus
Stapelbroek, mw dr JM arts / kinderarts lid kinderarts
Swol, dr CFP van geen lid klinisch fysicus
Thiel, mw dr GJMW van ethicus plv universitair docent medische ethiek
Vlies, dr CH van der arts lid chirurg
Wyndaele, drs DNJ geen lid nucleair geneeskundige
Zee, dr JS van der arts lid longarts