Leids Universitair Medisch Centrum

Contactgegevens

Mw mr DJ Joosten / mw mr M van Loon
Postzone P5-P, kamer P5-22
Postbus 9600
2300 RC Leiden
071 526 3241/ 071 526 6963
metc-ldd@lumc.nl
website

Werkkring

De CME heeft tot taak de medisch-ethische toetsing van:

  • medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen dat, geheel of gedeeltelijk, zal worden uitgevoerd in of met medewerking van het LUMC;
  • medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen dat zal worden uitgevoerd door medewerkers van het LUMC, in die hoedanigheid;
  • wetenschappelijk onderzoek met mensen dat, geheel of gedeeltelijk, zal worden uitgevoerd in het LUMC;
  • wetenschappelijk onderzoek met humaan lichaamsmateriaal waarvan de resultaten consequenties kunnen hebben voor identificeerbare, bestaande personen;
  • wetenschappelijk onderzoek met persoonsgegevens van patiënten van het LUMC door een ander dan de behandelend arts, voor zover die patiënten voor zodanig onderzoek geen toestemming hebben gegeven;
  • overig wetenschappelijk onderzoek waarvan de voorzitter oordeelt dat het in de rede ligt dat de CME desgevraagd incidenteel deze taak verricht.

Tarieven

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 0 € 0 € 0
Industrie € 2.500 € 3.700 € 600
Extern (overig) € 2.500 € 2.600 € 500

Voor exacte tarieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van de METC van het LUMC.

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Badrising, dr UA arts lid neuroloog
Bus, mw K proefpersonenlid lid coördinator / relatiemanager maatschappelijke organisaties
Dahan, prof dr A arts (voorzitter) lid anesthesioloog
Eijkholt, mw dr mr M jurist lid jurist / assistant professor ethiek en recht in de gezondheidszorg
Engelen, mw dr SJPM van geen lid stafadviseur medische technologie
Groenwold, dr RHH methodoloog lid universitair hoofddocent epidemiologie
Grootens-Wiegers, mw dr P proefpersonenlid lid onderzoeker
Guchelaar, prof dr HJ klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker plv klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Haak, mw dr MC arts lid gynaecoloog-perinatoloog
Houtlosser, mw dr M ethicus lid assistant professor medische ethiek
Houwelingen, drs P van proefpersonenlid lid dierenarts n.p.
In 't Veld-de Bok, mw drs Y proefpersonenlid lid directeur bedrijfsvoering (gepensioneerd)
Kapiteijn, mw dr HW arts lid medisch oncoloog
Kliphuis, mw CC proefpersonenlid lid schrijver / coach
Liefers, dr GJ arts lid oncologisch chirurg
Lopriore, prof dr E kinderarts lid kinderarts-neonatoloog
Mersch, mw mr MF van der jurist plv advocaat
Pas, dr AB te kinderarts lid kinderarts-neonatoloog
Peeters, dr AJ arts lid reumatoloog
Philips-Santman, mw mr CE jurist lid jurist
Putter, prof dr H methodoloog lid medisch statisticus
Reichart, mw dr CG arts lid psychiater
Swen, dr JJ ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Touwen, mw dr DP ethicus lid ethicus
Tushuizen, dr ME arts lid MDL-arts
Velzen, mw dr M van geen lid wetenschappelijk docent / onderzoeker
Vernooij PDEng, ing ASN geen lid expert medische technologie
Vries, mw dr M de arts / kinderarts / ethicus (vicevoorzitter) lid kinderarts / medisch ethicus
Wermer, mw dr MJH arts lid neuroloog
Zwaveling, mw dr J klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker
Zwet, dr EW van methodoloog lid medisch statisticus