Independent Review Board Nijmegen

Contactgegevens

Dhr HCMG de Jong
Postbus 85
6600 AB (Wijchen) Nijmegen
0654315254
irbn@irbn.nl
website

Werkkring

De IRB toetst onderzoeksprotocollen aangaande:

  • Voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen dat onder verantwoordelijkheid valt van medewerkers van een facilitaire instelling;
  • Voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen;
  • In het kader van in multicenterverband voorgenomen wetenschappelijk onderzoek met mensen, dat zowel onder verantwoordelijkheid van medewerkers werkzaam binnen een facilitaire instelling valt als onder de verantwoordelijkheid van medewerkers in andere onderzoekslocaties in heel Nederland.

Tarieven

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 2.750 € 2.750 € 500 / € 750
Industrie € 4.000 € 4.000 € 500 / € 750
Extern (overig) € 4.000 € 4.000 € 500 / € 750

Voor exacte tarieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van de METC.

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Blonk, mw dr MI ziekenhuisapotheker lid ziekenhuisapotheker
Doorewaard, mw dr T proefpersonenlid lid boekverkoper / archeoloog
Feunekes, mr R proefpersonenlid lid raadsheer gerechtshof
Feuth, drs AB methodoloog lid methodoloog
Hofstede, mw dr HJM ter arts (voorzitter a.i.) lid internist
Moolen, mw mr FHE van der jurist lid eigenaar juridisch adviesbureau
Oerlemans, mw dr AJM ethicus lid ethicus
Schouwenberg, drs BJJW arts lid internist / klinisch farmacoloog
Smits, mw mr MA jurist plv advocaat
Vollaard, dr EJ
ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog

Samenstelling stichtingsbestuur

Naam Functie Beroep
Bekkum, mr I van secretaris / penningmeester advocaat
Frissart-Kallenbach, mr MC voorzitter advocaat
Hieden, mr HGS de bestuurslid advocaat