Commissie Mensgebonden Onderzoek regio Arnhem-Nijmegen

Contactgegevens

Mw drs LM Damen (Routenr 629)
p/a Radboudumc, huispost 628, Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
024 361 3154
commissiemensgebondenonderzoek@radboudumc.nl
website

Werkkring

De CMO regio Arnhem-Nijmegen geeft een oordeel over:

  • Medisch-wetenschappelijk (mono- en multicenter) onderzoek dat onder leiding staat of mede onder leiding staat van ofwel wordt uitgevoerd of mede wordt uitgevoerd door personen die werkzaam zijn voor het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Radboudumc, de Alysis Zorggroep, de St Maartenskliniek of de Stichting Habicura;
  • Overig medisch-wetenschappelijk (mono- en multi-center) onderzoek, indien hiervoor – in goed overleg met de commissie – toestemming is verleend door het Bestuurlijk overleg CARS.

Tarieven

Indiener Monocenteronderzoek Multicenteronderzoek Amendement
Lokale onderzoeker € 0 € 0 € 0
Industrie € 5.500 € 5.500 € 0
Extern (buiten de werkkring) € 2.500 € 2.500

€ 0

Samenstelling METC

Naam WMO-discipline lid / plv Beroep
Aarnoutse, dr RE ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker
Abdo, dr WF arts lid neuroloog-intensivist
Agt, mr dr FM van jurist lid jurist
Baerends, mw ir E deskundige medische hulpmiddelen lid klinisch fysicus
Bossmann, mw AJFH geen lid verpleegkundig specialist neurochirurgie
Bronkhorst, dr ir EM methodoloog lid biostatisticus
Brüggemann, dr RJM klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker lid klinisch farmacoloog / ziekenhuisapotheker
Bruns-Tijkorte, mw M geen lid research coördinator IC
Cate, mw K ten ethicus lid docent medische ethiek en filosofie van de gezondheidszorg
Claahsen-van der Grinten, mw dr HL arts / kinderarts lid kinderarts / endocrinoloog
Cornelissen, mw dr EAM kinderarts lid pediatrische nefroloog
Corté, mw mr WGH jurist lid jurist gezondheidsrecht
Dekhuijzen, prof dr PNR arts (voorzitter) lid longarts
Donders, dr ART methodoloog lid biostatisticus / methodoloog
Gelderblom, dr ir EC deskundige medische hulpmiddelen lid klinisch fysicus
Harmsen, drs WJM proefpersonenlid lid onderwijscoach
Heine, dr R ter ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Hekman, EEG geen lid universitair docent biomechanische techniek
Henriet, mw dr SSV kinderarts lid kinderarts infectioloog / immunoloog
Herwaarden, dr N van arts lid reumatoloog
Hofstede, mw dr HJM ter arts lid internist
Jansen-Kosterink, mw SM geen lid onderzoeker
Jansman, dr FGA ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog lid ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog
Janssen MSc, L geen lid arts-onderzoeker fysiologie en hematologie
Jonker, mw dr MA methodoloog lid biostatisticus
Kessels, mw HCP proefpersonenlid lid maatschappelijk werker
Keus, drs RB geen (vicevoorzitter) lid radiotherapeut / oncoloog
Koller, mw mr KWJ proefpersonenlid lid jurist / mediator / QA&RA manager
Kramers, dr C klinisch farmacoloog lid internist / farmacoloog
Loeffen, ir RJW geen lid biomedisch technoloog
Oerlemans, mw dr AJM ethicus lid ethicus
Olthuis, dr GJ ethicus lid universitair docent medische ethiek
Riet, dr ir J te deskundige medische hulpmiddelen lid klinisch fysicus
Roukema, dr J arts / kinderarts (vicevoorzitter) lid kinderarts / klinisch epidemioloog
Schouwenberg, dr BJJW klinisch farmacoloog lid internist-klinisch farmacoloog
Tesser, mw mr FEAM jurist lid jurist gezondheidsrecht
Tromp, mw TN geen lid researchverpleegkundige

Vaste adviseur

mw dr I Tendolkar, psychiater