Homepage-afbeelding

CCMO-nieuwsbrief: Doorgifte gegevens proefpersonen

CCMO-notitie over doorgifte van gegevens proefpersonen naar landen buiten de EER

Naar aanleiding van de uitspraak in de zaak Schrems II heeft de CCMO een notitie opgesteld over de implicaties van dit arrest voor toekomstige en lopende klinische studies. Dit om duidelijkheid te verschaffen over doorgifte van gegevens proefpersonen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Meer informatie vindt u op onze website.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

E ccmo@ccmo.nl
T 070 340 6700