Homepage-afbeelding

Nieuwsbrief CCMO: klinisch onderzoek medische hulpmiddelen

Notificaties klinisch onderzoek medische hulpmiddelen vanaf 1 oktober aan CCMO

Vanaf 1 oktober 2020 is de CCMO de bevoegde autoriteit voor klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen. Dat betekent dat de CCMO vanaf dan de taken overneemt van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor het verwerken van de notificaties voor dergelijk onderzoek. Meer informatie vindt u op onze website.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

E ccmo@ccmo.nl
T 070 340 6700