Homepage-afbeelding

Nieuwsbrief CCMO: in memoriam | nieuwe model-PIF | vergaderfequentie | verklaring proefpersonenverzekering

In memoriam: Marjanka Luijerink en Cecile Brekelmans

Tot ons grote verdriet zijn op dinsdag 18 augustus kort na elkaar twee collega’s van het secretariaat van de CCMO onverwacht overleden. Lees het in memoriam op onze website.

Nieuw model proefpersoneninformatie voor volwassenen

Er is een nieuw model proefpersoneninformatie voor proefpersonen van 16 jaar en ouder (volwassenen) beschikbaar op de CCMO-website. Met dit model kunnen onderzoekers de informatiebrief voor volwassen proefpersonen opstellen. Het model is herschreven en het taalgebruik is toegankelijker gemaakt. Onderzoekers wordt verzocht het nieuwe model zo spoedig mogelijk in gebruik te nemen, maar in ieder geval vanaf 1 november 2020. Meer informatie vindt u op onze website.

CCMO vergadert twee keer per maand vanaf oktober 2020

Met ingang van oktober 2020 vergadert de CCMO twee keer in plaats van één keer per maand. Op de extra vergadering, elke vierde donderdag van de maand, bespreekt de commissie alleen protocollen voor geneesmiddelenonderzoek. De CCMO hanteert bovendien niet langer deadlines voor het aanleveren van stukken. Lees meer op onze website.

Verklaring proefpersonenverzekering per direct afgeschaft

De CCMO heeft besloten dat het niet langer noodzakelijk is om bij een onderzoeksdossier een verklaring proefpersonenverzekering in te dienen bij de toetsingscommissie. Dit besluit gaat per direct in en geldt voor nieuw in te dienen onderzoeksdossiers. Meer informatie vindt u op onze website.

Voorwaarden (her)start klinisch onderzoek in zorginstellingen en CRU’s gelijkgetrokken

De voorwaarden voor de (her)start van klinisch onderzoek in clinical research units (CRU’s) zijn per 25 augustus 2020 gelijk aan die voor zorginstellingen. Dat hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de CCMO in overleg besloten. Lees meer op onze website.

Reactie CCMO op artikelen NRC over openbaarmaking resultaten geneesmiddelenonderzoek

Op 19 augustus jl. verscheen een rapport van TranspariMED en Health Action International (HAI) over de openbaarmaking van de resultaten van geneesmiddelenonderzoek in publiek toegankelijke registers. De dagen daarna publiceerde NRC twee artikelen over dit rapport. De CCMO heeft desgevraagd gereageerd op het rapport en de artikelen. Gezien het belang van dit onderwerp en om misverstanden te voorkomen heeft de CCMO de reactie ook op haar website gepubliceerd.

Het laatste nieuws van de CCMO direct in uw inbox?

Wilt u het laatste nieuws van de CCMO direct in uw inbox ontvangen en niet meer wachten totdat wij een nieuwsbrief versturen? In dat geval kunt u zich ook abonneren op het laatste nieuws en nieuwe documenten van de CCMO. U ontvangt dan een e-mail als een nieuwsbericht of document op de CCMO-website is gepubliceerd.

U kunt relevante ontwikkelingen ook volgen via LinkedIn en Twitter.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

E ccmo@ccmo.nl
T 070 340 6700