Homepage-afbeelding

Nieuwsbrief CCMO: verslag en foto's jubileumsymposium | nieuw thema e-learning

Verslag en foto’s jubileumsymposium 20 jaar CCMO beschikbaar

Op 21 november jl. vond in de Grote Kerk in Den Haag een symposium plaats ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van de CCMO. Het verslag en de foto’s van dit jubileumsymposium zijn nu beschikbaar.

Hoe gaan nieuwe ontwikkelingen zoals lerende zorgsystemen en personalised medicine de medisch-ethische toetsing veranderen? Hoe is die toetsing eigenlijk zo geworden als zij nu is? Wat betekent de komst van de EMA naar Nederland? Deze en andere vragen stonden centraal bij het jubileumsymposium.

Het thema van het symposium was: 'De toekomst van toetsing: hoe houden we wetenschap en samenleving in balans?'. Duidelijk is dat de komende decennia geen herhaling zullen zijn van de eerste 20 jaar CCMO.

Meer weten? Ga naar het verslag (ook beschikbaar als pdf).

© CCMO/René Verleg

Nieuw thema in gratis e-learning beschikbaar

De gratis Engelstalige e-learning van het Paul Janssen Futurelab, over de toetsingsprocedure en de wet- en regelgeving voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, is uitgebreid met een derde thema: ‘Organizing and submitting a research file’.

In het nieuwe thema van de e-learning leert de cursist welke documenten en op welke wijze deze opgenomen moeten worden in het onderzoeksdossier. Een volledig en goed gestructureerd onderzoeksdossier voorkomt onnodige vertragingen bij de beoordeling van het dossier door de oordelende toetsingscommissie – en in het geval van geneesmiddelenonderzoek tevens door de bevoegde instantie.

In de e-learning wordt ook de Committee Finder tool uitgelegd. Met behulp van deze tool kunnen klinisch onderzoekers eenvoudig bepalen welke commissies en organisaties betrokken zijn bij de beoordeling van een onderzoeksdossier en wat de wettelijke beoordelingstermijnen zijn. De tool is aangepast aan de recente wijziging van de beoordelingstermijn voor de aanvraag van een milieuvergunning voor klinisch onderzoek met genetische gemodificeerde organismen (GGO’s). De tool is ook buiten de e-learning om beschikbaar.

De gratis Engelstalige e-learning ‘Clinical Reserach in the Netherlands – Legislation & Procedures’ is ontwikkeld door het Paul Janssen Futurelab en de CCMO. De e-learning vervangt de online cursus Onderzoekswijs.nl die eind 2019 is beëindigd.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

E ccmo@ccmo.nl
T 070 340 6700