METC Slotervaartziekenhuis en Reade beëindigt haar werkzaamheden per 1 februari 2019

Vanwege het faillissement van het MC Slotervaart op 25 oktober 2018, is het niet meer mogelijk om nieuwe studies voor toetsing bij de METC Slotervaartziekenhuis en Reade in te dienen.

In verband met de overdracht van lopende onderzoeksdossiers en de archivering van afgesloten onderzoek zal de METC in een beperkte samenstelling haar werkzaamheden afronden en deze op 1 februari 2019 definitief beëindigen.

Amendementen, SAE's/SUSAR's en rapportages worden in behandeling genomen totdat het betreffende onderzoeksdossier is overgedragen aan een andere METC (zulks in overleg met de indiener).

Voor vragen over lopende en gesloten studies kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris, mw. Paula Visser: paula.visser@slz.nl of 020 512 4487.

Voor overige vragen kunt u terecht bij de CCMO: 070 340 6700 of ccmo@ccmo.nl. De erkenning van de METC Slotervaartziekenhuis en Reade zal per 1 februari 2019 worden ingetrokken.