Het eenmalig invullen van een vragenlijst of een enquête valt in het algemeen niet onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

Wilt u echter ingrijpende, belastende of intieme vragen aan de proefpersonen voorleggen, bijvoorbeeld over seksueel gedrag of psychisch welbevinden? Of is de proefpersoon veel tijd kwijt met het beantwoorden of invullen van vragen? Dan kan het onderzoek wel weer onder de WMO vallen. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met uw METC. Meer informatie over de toetsing van WMO-plichtig onderzoek vindt u bij Primaire indiening bij de toetsingscommissie.