U moet de METC die uw onderzoek heeft beoordeeld (bij geneesmiddelenonderzoek verplicht) ten minste eenmaal per jaar informeren over de voortgang van lopend onderzoek. Informeer bij de betreffende commissie naar het rapportagebeleid.
Bij geneesmiddelenonderzoek mag de voortgangsrapportage worden gecombineerd met de jaarlijkse veiligheidsrapportage.

Is uw onderzoeksvoorstel beoordeeld door de CCMO? Dan bent u verplicht om een jaar na de datum van het afgegeven oordeel, en vervolgens ieder jaar daaropvolgend, een voortgangsrapportage aan te leveren bij de CCMO.

U kunt voor de voortgangsrapportage gebruikmaken van het CCMO-formulier voortgangsrapportage.