De CCMO vergadert elke tweede donderdag van de maand. Stukken voor een vergadering dienen uiterlijk de woensdag twee weken voorafgaand aan de vergadering in het bezit van de CCMO te zijn. Toetsing door de CCMO is gratis.

Stukken voor de CCMO als bevoegde instantie (geneesmiddelenonderzoek) komen in principe niet op de vergadering. Deze kunt u, indien de CCMO deze dient te ontvangen, elk moment insturen.

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 17 mei 2018.

Vergaderdatum Deadline aanleveren stukken
17 mei 2018 2 mei 2018
14 juni 2018 30 mei 2018
12 juli 2018 27 juni 2018
9 augustus 2018 25 juli 2018
13 september 2018 29 augustus 2018
11 oktober 2018 26 september 2018
8 november 2018 24 oktober 2018
13 december 2018 28 november 2018