De CCMO vergadert elke maand: in principe elke tweede donderdag van de maand. Stukken voor een vergadering dienen, in enkelvoud en ongebonden, uiterlijk de woensdag twee weken voorafgaand aan de vergadering in het bezit van de CCMO te zijn. Toetsing door de CCMO is gratis.

Stukken voor de CCMO als bevoegde instantie (geneesmiddelenonderzoek) komen in principe niet op de vergadering. Deze kunt u, indien de CCMO deze dient te ontvangen, elk moment insturen.

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op: 11 mei 2017

Vergaderdata Deadline aanleveren stukken
11 mei 2017 26 april 2017
8 juni 2017 24 mei 2017
13 juli 2017 28 juni 2017
10 augustus 2017 26 juli 2017
14 september 2017 30 augustus 2017
12 oktober 2017 27 september 2017
9 november 2017 25 oktober 2017
14 december 2017 29 november 2017