De gegevens die de onderzoeker over u verzamelt, blijven geheim. De onderzoeker slaat ze op met een code. In rapporten over het onderzoek wordt die code gebruikt. Alleen de onderzoeker kent die code.

Inzage in uw gegevens

Behalve de onderzoeker kunnen een paar andere mensen uw gegevens zien. Deze mensen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is. In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) staat hoe uw gegevens moeten worden beschermd.

Mensen die uw gegevens kun inzien, zijn bijvoorbeeld:

  • het onderzoeksteam
  • de toetsingscommissie (zie ook Proefpersonen & de wet)
  • de veiligheidscommissie die het onderzoek in de gaten houdt
  • personen die de kwaliteit van het onderzoek controleren
  • de fabrikant van het product dat wordt onderzocht (als dat het geval is)
  • de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)