Na ontvangst van de aanvraag besluit de CCMO binnen acht weken over de erkenning.

Zijn alle stukken uiterlijk twee weken voor de maandelijkse CCMO-vergadering binnen, dan kan de CCMO de aanvraag in principe op de eerstvolgende vergadering bespreken.

Tegen een (negatief) besluit van de CCMO over de erkenning kan de commissie binnen zes weken bezwaar aantekenen.