• Brochure nieuwe procedure multicenteronderzoek
 • CCMO Klachtenregeling
 • CCMO Reglement
 • CCMO-brochure Jubileumsymposium Van ei tot einde - 27 juni 2014
 • CCMO-Definitie Celtherapie
 • CCMO-Definitie Celtherapie (Engels)
 • CCMO-jaarcijfers 2015
 • CCMO-jaarverslag 2005
 • CCMO-jaarverslag 2006
 • CCMO-jaarverslag 2007
 • CCMO-jaarverslag 2008
 • CCMO-jaarverslag 2009
 • CCMO-jaarverslag 2010
 • CCMO-jaarverslag 2010 (Engels)
 • CCMO-jaarverslag 2011
 • CCMO-jaarverslag 2012
 • CCMO-jaarverslag 2013
 • CCMO-jaarverslag 2014
 • CCMO-jaarverslag 2015
 • CCMO-jaarverslag 2016 pdf
 • CCMO-jaarverslag 2016 website
 • CCMO-jaarverslag 2017 pdf
 • CCMO-jaarverslag 2017 website
 • CCMO-Note behavioural research
 • CCMO-Note definition of medical research
 • CCMO-Notitie defintie medisch-wetenschappelijk onderzoek
 • CCMO-Notitie Gedragswetenschappelijk onderzoek
 • CCMO-notitie Onderbouwing cellulaire therapieën
 • CCMO-Notitie therapeutisch vs niet-therapeutisch (Engelse vertaling)
 • CCMO-Notitie Therapeutisch vs niet-therapeutisch onderzoek
 • CCMO-rapport 1993-2003 Op weg...
 • CCMO-rapport 2004-2008 Voorwaarts...
 • CCMO-rapport DRAINAGE-studie NL42118.018.13
 • CCMO-rapport evaluatie Richtlijn Externe Toetsing (RET 2012)
 • CCMO-rapport Propatria
 • CCMO-rapport Toetsing en toezicht in de toekomst
 • CCMO-statement publicatiebeleid
 • CCMO-statement publicatiebeleid (Engels)
 • CCMO-statement vergoedingen voor proefpersonen en onderzoekers
 • CCMO-statement vergoedingen voor proefpersonen en onderzoekers (Engels)
 • CCMO-visie Declaration of Helsinki (Engels)
 • CCMO-visie Verklaring van Helsinki
 • Complaints procedure
 • erratum pagina 12 jaarverslag 2007
 • erratum pagina 50 jaarverslag 2007
 • Flowchart ongewenste voorvallen geneesmiddelenonderzoek
 • Flowchart ongewenste voorvallen observationeel en overig WMO-plichtig onderzoek
 • Flowchart ongewenste voorvallen onderzoek met medische hulpmiddelen
 • Guidance on the SAE reporting procedure
 • Instellingsverklaring medisch-wetenschappelijk multicenteronderzoek
 • Lijst van UMC's en STZ-ziekenhuizen die de instellingsverklaring tekenden
 • Literatuurlijst aspirant jurist-leden
 • mandaat afhandeling Wob-verzoeken
 • mandaat algemeen secretaris
 • mandaat amendementen
 • mandaat beoordeling METC-leden
 • mandaat BI-taken
 • mandaat klachtenafhandeling
 • mandaat opschorting onderzoek
 • mandaat SAE's
 • Mandaat wijzigingen reglementen METC's
 • Overkoepelend rapport Propatria-studie IGZ, VWA en CCMO
 • Persbericht bij CCMO-jaarverslag 2013
 • Persbericht bij CCMO-jaarverslag 2014
 • Propatria-rapport VWS, VWA en CCMO
 • Questions in public CCMO-register
 • Rapport Westra Evaluatie beoordelingen niet-therapeutisch onderzoek met kinderen
 • Vragen in het openbare CCMO-register
 • Zelfevaluatie CCMO 2009-2013