Proefpersonen in de leeftijd van 16 jaar en ouder tekenen zelf de toestemmingsverklaring.