Onderzoekswijs.nl is een e-learning van de CCMO voor klinisch onderzoekers om kennis op te doen over de wet- en regelgeving rond medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Het opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek is een vak. De wet- en regelgeving is uitgebreid en complex. De meeste onderzoekers krijgen er vroeg of laat mee te maken. Speciaal voor klinisch onderzoekers heeft de CCMO op basis van veelvoorkomende vragen Onderzoekswijs.nl ontwikkeld. Omdat wetenschap, onderzoek en wetgeving continu in ontwikkeling zijn, zal de CCMO deze e-learning steeds up-to-date houden. Onderzoekswijs.nl is zodoende een dynamisch leerinstrument.

Valt mijn onderzoek onder de reikwijdte van de WMO? Waar moet ik een SAE of een SUSAR melden? En welke informatie moet ik gedurende het onderzoek aanleveren bij de METC of de CCMO? Op Onderzoekswijs.nl komen veel vragen als deze aan bod.

Vernieuwde online cursus

In samenwerking met het Paul Janssen Futurelab heeft de CCMO in 2017 een vernieuwde online cursus ontwikkeld. Het eerste thema van deze cursus, 'Explaining the Dutch Review System', is beschikbaar. De cursus kan kosteloos worden geraadpleegd zonder gebruikersnaam en wachtwoord. De komende maanden zullen stapsgewijs ook de overige thema's van Onderzoekswijs.nl omgezet worden naar Engelstalige them's die zullen verschijnen op de website van het Paul Janssen Futurelab. Zodra alle thema's zijn omgezet zal Onderzoekswijs.nl ophouden te bestaan.