Het opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek is een vak. De wet- en regelgeving is uitgebreid en complex. De meeste onderzoekers krijgen er vroeg of laat mee te maken. Speciaal voor klinisch onderzoekers heeft de CCMO op basis van veelvoorkomende vragen Onderzoekswijs.nl ontwikkeld. Omdat wetenschap, onderzoek en wetgeving continu in ontwikkeling zijn, zal de CCMO deze e-learning steeds up-to-date houden. Onderzoekswijs.nl is zodoende een dynamisch leerinstrument.

Toetsing verplicht?

Valt mijn onderzoek onder de reikwijdte van de WMO? Waar moet ik een SAE of een SUSAR melden? En welke informatie moet ik gedurende het onderzoek aanleveren bij de METC of de CCMO? Op Onderzoekswijs.nl komen veel vragen als deze aan bod. De e-learning kent zes thema’s: ‘Toetsing verplicht?’, ‘Indiening onderzoek’, ‘Multicenteronderzoek’, ‘Uitvoering onderzoek’, ‘SAE’s en SUSARs’ en ‘Overige wet- en regelgeving’.

Feedback

Voor de CCMO is feedback uit de praktijk belangrijk. Is er behoefte aan meer of andere thema’s en vragen, dan zal de CCMO daarop proberen in te spelen. Reacties en opmerkingen zijn van harte welkom via ccmo@ccmo.nl of via de feedbackknoppen in Onderzoekswijs.nl.