Vertraging bij ontwikkeling EU-portaal geneesmiddelenonderzoek

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) heeft bericht dat bij de ontwikkeling van het webportaal, dat wordt gebouwd in het kader van de implementatie van EU-verordening 536/2014 voor klinisch geneesmiddelenonderzoek, vertraging is opgelopen. Het is nog niet bekend of dit gevolgen heeft voor de datum waarop het EU-portaal wordt opgeleverd. Nadere duiding en besluitvorming over de mogelijke gevolgen vindt plaats bij de vergadering van het EMA Management Board op 14 en 15 juni 2017.