Verklaring van Helsinki: herziene versie

De World Medical Association (WMA) heeft op zaterdag 19 oktober 2013 een nieuwe versie van de Verklaring van Helsinki aangenomen. De belangrijkste wijzigingen betreffen de bescherming van kwetsbare groepen en de compensatie en behandeling van proefpersonen in het geval van schade door het onderzoek.

Ook vraagt de aangepaste Verklaring extra aandacht voor het minimaliseren en monitoren van risico’s voor proefpersonen tijdens het onderzoek. De verplichtingen na het einde van het onderzoek zijn uitgebreid. Hierbij gaat het om het rapporteren van studieresultaten aan de METC. Ook zijn er meer verplichtingen wat betreft het beschikbaar stellen aan proefpersonen van gunstig gebleken interventies.