Update Verordening geneesmiddelenonderzoek –nieuwe datum oplevering EU-portaal en EU database

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) heeft op haar website het tijdspad voor de oplevering van de EU-portal en EU database gepubliceerd.

De datum waarop de Verordening geneesmiddelenonderzoek (EU nr 536/2014)  van toepassing wordt is verschoven naar uiterlijk oktober 2018.
Dit is een half jaar nadat de Europese Commissie heeft gepubliceerd dat de EU-portal en database adequaat functioneren op basis van de resultaten van een onafhankelijke audit.
De EU-portal en database zelf zullen naar verwachting in juli 2017 gereed zijn voor de start van de audit en de implementatie van non auditable should  vereisten en interface voor nationale systemen.

Zie voor meer informatie de website van de EMA.