Update ToetsingOnline: nieuwe opties, knelpunten opgelost

Vrijdag 23 mei is een nieuwe versie van ToetsingOnline geïmplementeerd. Hiermee worden een aantal nieuwe functionaliteiten geïntroduceerd en bestaande knelpunten opgelost. Nieuw is de optie ‘Notificaties ToetsingOnline’, waarin voor indieners, erkende METC’s en de bevoegde instantie  aan en door hen verstuurde notificaties zichtbaar zijn.

Onder de optie ‘Notificaties ToetsingOnline’ bij het dossier wordt een aantal notificaties, verstuurd aan de indiener, als e-mailbericht opgeslagen. Voorbeeld hiervan is de Verklaring van geen bezwaar van de bevoegde instantie (BI). De notificaties zijn nu direct zichtbaar voor de indiener, de BI en andere gebruikers met toegang tot het dossier.

ABR-formulier

Belangrijk voor indieners is ook dat een aantal problemen rond het definitief maken van het ABR-formulier is opgelost. Tevens is het in het ABR-formulier verwerkte stappenplan gecorrigeerd en geactualiseerd. Aan de hand van de beantwoording van vragen laat het stappenplan de indiener zien uit welke toetsingscommissies kan worden gekozen. In het vernieuwde stappenplan zijn verbeteringen aangebracht met betrekking tot vaccinonderzoek,  zijn de gevolgen van de wijzigde Embryowet verwerkt en is de categorie ‘celtherapie zijnde geen geneesmiddel’ toegevoegd (vraag C17h).  Dit heeft geresulteerd in een nieuwe versie van het ABR-formulier met bijbehorende toelichting

Verbeterde weergave

In ToetsingOnline is het nu ook mogelijk een account aan te maken met een e-mailadres dat een subdomein bevat, zoals persoonsnaam@afdeling.instelling.nl. Nieuw is verder dat alle datumvelden in de formulieren van ToetsingOnline zijn aangepast, zodat de datum kan worden gekozen met behulp van een kalendervenster. Een aantal kleine foutjes in stylesheets, links en andere zaken is verholpen. Daarmee zijn de navigatie en de weergave van de informatie sterk verbeterd.

Update handleiding ToetsingOnline

De CCMO hoopt indieners, METC’s, bevoegde instanties en andere eindgebruikers met deze update van ToetsingOnline beter van dienst te zijn. Alle doorgevoerde wijzigingen zijn in de update van de handleiding van ToetsingOnline opgenomen.