Toetsing amendementen door bevoegde instantie vertraagd

Op dit moment heeft de CCMO als bevoegde instantie een vertraging in het toetsen van amendementen bij geneesmiddelenonderzoek. Bij urgentie kunt u via e-mail (bi@ccmo.nl) contact opnemen met de CCMO met het verzoek het amendement met voorrang te behandelen.