Publieke consultatie Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

De publieke consultatie is gestart voor het conceptvoorstel voor een Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Het voorstel bevat een algemeen kader voor het afnemen, bewaren, verstrekken, gebruiken en vernietigen van menselijk materiaal voor andere doeleinden dan actuele diagnostiek of geneeskundige behandeling van de donor. Dit kader is van toepassing waar bijzondere wetten over lichaamsmateriaal niet (langer) van toepassing zijn.

De CCMO en de METC’s bekijken op dit moment de rol die een bevoegde commissie hierin zal krijgen zodra de wet van toepassing wordt. De CCMO en de METC’s zullen een gezamenlijke reactie op het conceptvoorstel geven aan het ministerie van VWS.

Belanghebbenden en andere geïnteresseerden kunnen tot 23 juni 2017 bij het ministerie van VWS reageren op het conceptvoorstel.