Pilot: nieuw model Proefpersoneninformatie (PIF) beschikbaar, gebruiksvriendelijke webbased versie in ontwikkeling

Met ingang van 1 juni 2015 is het nieuwe Word-model Proefpersoneninformatie (PIF) beschikbaar. Het model is geschikt voor alle typen medisch-wetenschappelijk onderzoek. Later dit jaar volgt een webbased versie. Tot die tijd is het gebruik van het nieuwe Word-model een pilot. Iedereen die proefpersoneninformatie schrijft, kan er meteen al mee aan de slag. De (erkende) medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) zijn ook op de hoogte van het nieuwe model.

Het nieuwe Word-model Proefpersoneninformatie (PIF) is beschikbaar via de website van de Dutch Clinical Trial Foundation. Alle onderzoekers die het model willen hanteren, kunnen ermee aan de slag. Farmaceutische bedrijven, CRO’s, onderzoeksafdelingen en wetenschapsbureaus van (academische) ziekenhuizen en METC’s kunnen een link naar het nieuwe model op intranet of hun website plaatsen. Er is ook Engelse vertaling van het model beschikbaar. Gedurende de pilot wordt een gebruiksvriendelijke webbased versie gebouwd: een praktisch en laagdrempelig instrument dat onderzoekers stapsgewijs ondersteunt bij het schrijven van proefpersoneninformatie.

Het nieuwe model Proefpersoneninformatie is een product van de DCTF-werkgroep Proefpersonen. Het wordt zodoende ondersteund door de NVMETC, de CCMO, NFU, STZ, Nefarma, Acron en de afdeling research professionals van de V&VN. Aan de ontwikkeling ervan werkten ook patiëntenorganisaties mee. De deelnemende partijen zijn trots dat het nieuwe model PIF op basis van consensus tot stand is gekomen en zodoende door allen wordt gedragen.

Proefpersoneninformatie is bedoeld om potentiële proefpersonen in begrijpelijk Nederlands zo te informeren, dat zij een weloverwogen beslissing kunnen nemen om wel of niet deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. De (erkende) METC’s beoordelen de proefpersoneninformatie als onderdeel van het onderzoeksprotocol. Gebruikmaking van het model PIF helpt onderzoekers om beknopte, heldere informatie op te stellen en voorkomt bovendien dat onderzoekers essentiële onderdelen over het hoofd zien bij het schrijven ervan.